Eğitim

MEB'in düzenlediği "Z-Kitap Standart ve Kriter Belirleme Çalıştayı“ başladı

Milli Eğitim Bakanlığının Z-Kitap Standart ve Kriter Belirleme Çalıştayı 3 gün devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca, video, resim, ses, internet bağlantısı ve kullanıcı araçları gibi çoklu ortam öğeleri ile zenginleştirilmiş ders kitabı çalışmaları kapsamında, “Z-Kitap Standart ve Kriter Belirleme Çalıştayı” başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkent Öğretmenevi’nde 3 gün sürecek çalıştayda, taslak ders kitapları, “içeriğin anayasa ve kanunlara uygunluğu”, “içeriğin bilimsel olarak yeterliliği”, “içeriğin eğitim ve öğretim programının kazanımlarını gerçekleştirme yeterliliği”, “görsel ve içerik tasarımının öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu” olmak üzere 4 kritere göre incelenip değerlendirilecek.

Çalıştay öncesinde bir konuşma yapan MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Şirin, söz konusu kriterlerin yanı sıra zenginleştirilmiş içeriklerin kazanımlara uygunluğu ve kazanımları destekleyip desteklemediği ve öğrenci seviyesine uygun olup olmadığına göre z-kitapların değerlendirileceğini belirtti.

Şirin, bu çalışmada zenginleştirilmiş kitapların eğitim ve öğretim yönünden standartları ile özelliklerinin belirlenmesinin amaçlandığını kaydetti.

– Eğitim-öğretim içerikleri elektronik ortamda sunulacak

Z-Kitap Standart ve Kriter Belirleme Çalıştayı’nın önemine değinen Hüseyin Şirin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çağın eğitim-öğretim sitemine bir yansıması olarak, eğitim öğretim içeriklerinin elektronik ortamda sunulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Öğrenme, öğretme faaliyetlerinin verimliliği ve bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu bir eğitim anlayışının gereği olarak, teknolojinin ders kitaplarında bir değişim ve dönüşüme neden olması kaçınılmazdır. Öyle ki ders kitaplarının yanı sıra zenginleştirilmiş içeriğe sahip ders kitapları da sınıflarda yerini almaya başlamıştır. Bu çerçevede, z-kitapların hangi standart ve kritere sahip olacakları, eğitim-öğretim sistemi içerisinde yerini nasıl alacağı konusunda üniversiteden akademisyenlerin de katkı yapacağı geniş yelpazeden katılımcıların görüş alışverişinde bulunacakları bir çalıştay olacaktır.”

Z- kitap çalışmalarıyla teknolojik gelişmelerden eğitim öğretim sistemi içerisinde en üst düzeyde yararlanılması amaçlanıyor.

Çalıştaya, eğitim öğretim içerikleri ve bilişim teknolojileri konusunda uzman olan öğretmen ve akademisyenler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerden konuyla ilgili uzmanlar katılıyor.