Eğitim

Yenilikçi Politika Girişimleri İçin Teklif Çağrısı

Yüksek Öğretim Kurulundan bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru da KA3 Politika Reformu için Destek: Yenilikçi Politika Girişimleri için Teklif Çağrısı belirtilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayımlanan duyuru şu şekilde;

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Erasmus+ Programı kapsamında “KA3 Politika Reformu için Destek: Yenilikçi Politika Girişimleri” bileşeni altında “Eğitim, öğretim ve gençlik politikaları yoluyla sosyal uyumun desteklenmesi” konulu bir teklif çağrısı yayınlanmıştır.
 
Bu çağrının amacı, Avrupa’da yaşanan terör saldırıları sonrası 17 Mart 2015 tarihli AB Eğitim Bakanları toplantısı sonrasında yayınlanan “vatandaşlığı ve özgürlük, hoşgörü ve ayrımcılık karşıtı ortak değerlerin eğitim yoluyla teşvik edilmesine ilişkin Paris Deklarasyonu” doğrultusunda eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi iyi uygulamaların kalitesinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Toplam bütçesi 13 Milyon Avro olan ve eğitim-öğretim ve gençlik olmak üzere iki lottan oluşan teklif çağrısının iki genel hedefi bulunmaktadır:
 
– Şiddete yönelik radikalleşmenin önlenmesi ve demokratik değerlerin, temel hakların, kültürler arası anlayışın ve aktif vatandaşlığın teşvik edilmesi;
 
– Başta göçmenler olmak üzere ayrımcı uygulamaların önlenmesi ve bu uygulamalarla mücadele edilmesi yoluyla dezavantajlı öğrencilerin sosyal uyumunun güçlendirilmesi.
 
Proje başvurularının 30 Mayıs 2016 Brüksel saati ile 12:00’a kadar elektronik form ile Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel, Kültür, Vatandaşlık ve Gönüllülük Katılımcı Portalı’na elektronik olarak sunulması gerekmektedir. Teklif çağrısına ilişkin ilave bilgi Avrupa Komisyonumun “https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en ” adresli internet sayfasından edinilebilmektedir.
 
Teklif çağrısı, eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların başvurusuna açık olup, ülkemizde Suriyeli göçmenlerin eğitimi ve sosyal uyumu konusunda faaliyet gösteren kuruluşların bu çağrıya başvurmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 Kamupersoneli.net