Gündem

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı Teklif Çağrısı

Yayımlanan duyuru Avrupa Birliği Bakanlığının resmi internet sitesinde 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlandı. Yayımlanan duyuru da iş gücü piyasasının modernleşmesi belirtilmiştir. Yayımlanan duyurunun detayları şöyle; 

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif Çağrısı

EaSI Programı kapsamında “Sosyal Diyolağa Destek” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, işgücü piyasasının modernleşmesi, iş yaratımı, iş eşleştirme, kaliteli iş, yeniden yapılandırma, dijital toplum ve ekonomi, yeşil ekeonomi, güvenceli esneklik, beceriler, işgücü hareketliliği, göç, genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernleşmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, aktif yaşlanma, sağlıklı ve uzun çalışma hayatı, sosyal içerme ve insana yaraşır iş gibi istihdam ve çalışma hayatındaki zorluklara sosyal diyalog mekanizmaları ile çözüm bulunmasıdır. 
Avrupa sosyal diyalog komitelerinin gündemlerini takip eden ve işçi ve işveren taraflarını bir araya getiren projelere öncelik verilen teklif çağrısının toplam bütçesi yaklaşık 9,3 milyon Avro’dur. Her bir proje için en az  150 bin Avro ile fazla 500 bin Avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.

Proje başvurularının 30 Haziran 2016 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak üye ülkelerdeki ilgili kuruluşlar ile birlikte eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir.