Gündem

Enerji Bakanlığı VAP Başvuruları Tarihleri

Enerji ev Tabii Kaynaklar Bakanlığından 19 Nisan 2016 atrihinde bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru da Verimlilik Arttırıcı Porje başvurularının tarihleri belirtildi. Başvurular 02 Mayıs 2016 ile 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapıalcaktır. Bakanlığın resmi internet sitesinden yayımlanan duyuru şu şkeilde;

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.

Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Verimlilik Artırıcı Proje destekleri işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir.

Verimlilik Arttırıcı Proje Desteklerine Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

2016 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları

Genel Müdürlüğümüz tarafından Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvurularının 2016 Yılında iki dönem halinde alınmasına karar verilmiştir. 

2016 Yılı 2. dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları 02 Mayıs 2016 ile 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacaktır. 

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkındaki Tebliğ’e göre Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) destek başvuruları için aşağıdaki Kılavuzlar başlığı altındaki formları (Başvuru Formu, Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu) doldurulacaktır.

Doldurulan belgelerin; posta yolu ile 2 Mayıs 2016 günü mesai başlangıcından 31 Mayıs 2016 günü mesai bitimine kadar “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya-ANKARA” adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüzün evrak kayıtlarına girmiş olması ve ayrıca EnverMevzuat@yegm.gov.tr adresine mail yolu ile iletilmiş olması gerekmektedir.