Kamu Personelleri

Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Duyurusu

Maliye Bakanlığından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru da Maliye Bakanlığı personelinin eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanması ve yarlanması hakkında başvurlarının alınması belirtilmiştir. Yayımlanan duyuru da başvuru koşulları ve başvuru formu paylaşılmıştır. Başvuru koşulları ise şu şekilde;

I-BAŞVURU KOŞULLARI

1- Bakanlık mensubu olan aile bireylerinden yalnız birisinin başvurusu geçerlidir. Eşlerden birinin tesislerden yararlanması halinde diğeri de yararlanmış sayılacaktır. Yararlandırma talebi; başvuru formu ile yazılı olarak yapılacaktır. Tercih edilen dönemlerin aynı olması şartı ile en fazla iki tesis için tercih yapılabilir. (Örneğin 5. dinlenme devresinden yararlanmayı düşünenin tercihi; sırası ile, Ayvalık 1, Gökova 2, gibi olmalıdır.)

2-Tesislerden yararlandırma talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için, tesisten yararlanacak her bir kişi için (yemek istenmesi halinde çocuklar dahil) 115,00 TL’lik başvuru avansının; T.C. Ziraat Bankası 1492 kod nolu Maliye Bürosundaki TR830001001492064330485004 nolu Maliye Bakanlığı Sosyal Tesisler hesabına yatırılması ile mümkün olacaktır. Bankadan alınacak dekontun, Başvuru Formu ile birlikte en geç 25/05/2016 tarihine kadar İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

3-Bakanlık veya diğer kamu kurumu personelinin başvuru formlarının;

a)Merkezde; ilgili birimin, en az Kurul Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı veya Grup Başkanı tarafından,

b)Taşrada; Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı, Defterdar Yardımcısı, Grup Müdürü, Personel veya İnsan Kaynakları Müdürü, Malmüdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Saymanlık Müdürü, diğer kamu personelinin ise il, ilçe veya birim Müdürlerine tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Yatırılan avansa dair dekontun başvuru formuna eklenerek, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına (Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü) Bakanlık teşkilatlarınca toplu olarak, diğer kamu kurumu personeli tarafından ise ferdi olarak gönderilmesi gerekmektedir.

4-Emekliler veya vefat edenlerin üstsoy ve altsoylarının başvuru formları Bakanlığımız mensupları için taşrada Defterdarlık veya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı birim yetkililerine, diğer kamu kurumu emeklileri ise, emekli olduğu birimin merkez il, ilçe teşkilatı yetkililerine veya Bakanlığımız merkez ve taşra birim yetkililerine tasdik ettirilerek, ekinde avans dekontunun bulunduğu başvuru formunu bireysel olarak göndermeleri gerekmektedir. Emekliler, tesislerimizin ilk ve son dinlenme devrelerinden yararlanırlar ancak, yeterli müracaat olmaması halinde ise diğer devrelerden de yararlandırılır.

5-Bakanlığımıza ( İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) 25/05/2016 tarihinden sonra intikal eden, ekinde banka dekontu bulunmayan, içeriğinde gerçeğe aykırı veya çelişkili bilgiler bulunan, yetkililerce tasdik edilmemiş olan başvuru formları; kesinlikle işleme konulmayacaktır.

6-Başvuru formları kesinlikle fakslanmayacak. Asıl olmayan formlar üzerinde işlem yapılmayacaktır.