Mevzuat

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğinde Değişiklik Kararı

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’nin 21 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlandı.

25 Şubat 2015 tarihli bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren Kredi Garanti Kurumlarına sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Kararın 1 ‘inci maddesinin birinci fıkrasına “seyahat acentalarının” ibaresinden sonra “, havayolu işletmelerinin” ibaresi eklendi.