Mevzuat

Tarımsal Üretim İçin Kredi Alacakları Yakından İlgilendiren Tebliğdeki değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esaslarını İçeren Tebliğ’deki değişiklik , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 22 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlandı. Söz konusu tebliğ içerisinde bulunan hayvan sayısı için belirtilen “on” rakamı “beş” olarak değiştirildi. Söz konusu değişiklik,22 Nisan 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete’nin 22 Nisan 2016 tarihli sayısında yer alan Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esaslarını İçeren Tebliğ’deki değişikliğe aşağıdan göz atabilirsiniz.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/8)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/17)

MADDE 1 – 9/3/2016 tarihli ve 29648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/8)’nin 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “on baş” ibareleri “beş baş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yeni ve kullanılmamış” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Kamu haberleri, gündem haberleri, GTHB duyuruları , haberleri ve destekleri , Sağlık Bakanlığı haberleri ve çok daha fazlası kamu personeli sitesinde.

Kamupersoneli.net | Ankara