Mevzuat

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik

 Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 22 Nisan 2016 tarihli sayısında Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı. Söz konusu yönetmelikteki değişiklikleri aşağıdan kontrol edebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Resmi Gazete’nin 22 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik aşağıdadır;

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel şartlar:

a) Adli veya idari bir ceza almamış olmak,

b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabibi dışındakilerin;

1) Askerlik hariç en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri için otuzbeş yaşını geçmemiş olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Kamu haberleri, Maliye Bakanlığı haberleri, duyuruları ve çok daha fazlası kamu personelinin doğru ve tarafsız sesi kamupersoneli.net adresinde. Kamupersoneli.net’in android uygulamasını indirerek kurum içi ve kamuyu yakından ilgilendiren tüm gelişme ve haberlerden anında haberdar olabilirsiniz.

Kamupersoneli.net | Ankara