Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Adalet Bakanlığı CTE Personel Alımı Sözlü Sınav Tarihi Değişti

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) İnfaz Koruma Memuru Alımı için yapılacak olan Sözlü Sınav Tarihi Değişti .  Adalet Bakanlığı personel alımı için son aşamalara geçildiğini daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Söz konusu personel alımı için daha önceden belirtilen 13 Haziran 2016 sözlü sınav tarihinde değişiklik yapıldı.

CTE Personel Alımı Sözlü Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri personel alımı için sözlü sınav 16 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Resmi internet sayfasından yayımlanan duyuruya aşağıdan göz atabilirsiniz.


T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına 
Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sözlü Sınav Tarihinin Öne Alınması

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2’nci madde ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5 ve devamı maddelerine göre, sözleşmeli 2.454 infaz ve koruma memuru, 144 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 95 diğer sağlık personeli (sağlık memuru),  56 teknisyen, 155 destek personeli (şoför), 26 destek personeli (aşçı), 24 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 2.954 sözleşmeli pozisyonun sözlü sınavı için 13 Haziran 2016 tarihinde yapılacağı belirtilmiş ise de; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 12/04/2016 tarihli ve 581 sayılı Bölge Adliye Mahkemelerine komisyon başkan ve üyelerinden atama yapılması ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yaz kararnamesini 06 Haziran 2016 tarihinde açıklanacak  olması nedeniyle sözlü sınav tarihi 16 Mayıs 2016 olarak değiştirilmiştir.


DUYURULUR

Adalet Bakanlığı CTE duyuruları, adalet bakanlığı sözlü sınav duyuruları, adalet bakanlığı personel alım haberleri ve çok daha fazlası kamu haberlerinin doğru ve tarafsız sesi kamupersoneli.net adresinde…

Kamupersoneli.net | Ankara