Adalet Personeli

İcra Katibi Uygulama Sınavında Kullanılacak Metinler Yayımlandı

30 Nisan 2016 tarihinden itibaren yapılmasına başlanacak olan İcra Katipliği uygulama sınavında kullanılacak metinler Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından yayımlandı. Ünvan Değişikliği Suretiyle İcra Katipliği Uygulama sınavına girecek olan adaylar için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sayfasından bir duyuru yayımlandı.

Ünvan Değişikliği Suretiyle 800 İcra Katibi ataması yapılacağına dair haberleri daha önce yayımlamıştık. Söz konusu 800 icra katibi ataması için yapılacak olan uygulama sınavında paylaşılacak metinler Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından yayımlandı. Metinleri bilgisayarınıza indirmek için Lütfen TIKLAYINIZ

 

Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinden Yapılan Duyuru

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE İCRA KÂTİPLİĞİ

UYGULAMA SINAVI METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

30 Nisan 2016 tarihinden itibaren yapılacak olan unvan değişikliği suretiyle icra kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.

İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin “İcra kâtipliğine atama şartları” başlıklı 3/A maddesinin (i) bendi, “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,” hükmünü amirdir.

Bu itibarla;

1- Adayların, uygulama sınavında yazacakları metinleri sınav komisyonu tarafından kura ile tespit edilerek kendilerine verilen metne sadık kalacak şekilde yazmaları gerekmektedir.

2- Verilen metinler, adaylara kolaylık sağlaması için sadeleştirilmiştir. Bu itibarla uygulama sınavı sırasında adaylar tarafından metin dışı kelime ilavesi yapılmamalıdır. 

3- Metin içindeki (ile, ve, de, da gibi) bağlaçlar da bir kelime olarak kabul edilecektir.

4- Adayların metinlerde yer alan imla kurallarına (Büyük küçük harf, paragraf başı, nokta gibi) riayet etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

5- Her hâlükârda, adayların yazmış olduğu metinlerdeki yanlış yazılan kelime sayısının aynı metinde yer alan toplam kelime sayısının yüzde kırkından fazla olması halinde, aday başarısız sayılacaktır.

Bir Yorum