Akademik Personel Alım İlanları

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığında 22 Nisan 2016 tarihinde yayımladığı ilanında kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 1 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda adayların bazı şartları karşılamaları gerekiyor. Bu şartları karşılamayan adayların başvuruları geçersiz sayılıyor. İşte ilanda yayımlanan şartlar; 

Genel Şartlar 

1- ­657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2- ­Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak 

3- ­Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 

4­- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir 

5­- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

Unvan Şartlar 

1­- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak. 

2­- Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak. 

3- ­Yabancı dille eğitim ­öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır. 

4­- Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak