Eğitim

YÖK Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Olan Yükseköğretim Kurumlarını Uyardı

YÖK Üniversiteleri Hasta Hakları Konusunda Uyardı ! Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan “Hasta Hakları Mevzuatı” Hatırlatması 22 Nisan 2016 tarihinde yayımlandı. YÖK Tıp fakülteleri hastanelerinde hasta hakları ihlalleri ile ilgili yükseköğretim kurumlarına hatırlatma yaptı. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU imzasını taşıyan bir mesaj söz konusu yükseköğretim kurumlarına gönderildi.  Tıp Fakültesi bulunan Üniversite Rektörlüklerine ve Diş Hekimliği bulunan üniversite rektörlüklerine gönderilen hatırlatma yazısında

Hasta Hakları Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan, Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi (2014/32) kapsamında Yükseköğretim Kurumları Tıp ve Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde Hasta İletişim Birimlerinin oluşturulması ve gerekli personel istihdamının sağlanması,

Hastaların, haklarını kullanmayı kolaylaştıracak bilgiye, dokümana ve tavsiyelere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması

Her kademede çalışan sağlık personelinin tamamının hasta hakları konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulması,Hastanın bilgi isteme hakkına ve mahremiyetine azami özenin gösterilmesinin sağlanması ,Tıbbi müdahalelerde ve tıbbi araştırmalarda hastanın rızasının alınmasının sağlanması ve Acil servise müracaat eden hastaların başka bir sağlık merkezine sevki söz konusu olsa bile gerekli tıbbi müdahale yapıldıktan sonra sevk edilmesi, ve yetişkin ve çocuk yoğun bakım birimleri gibi özellikli birimlerin kapasite durumlarının ilgililerle paylaşılmasının sağlanması konusunda yükseköğretim kurumlarının hassasiyet göstermeleri istendi.