Gündem

TBMM'de Bu Hafta Gündeme Gelecekler

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu hafta gündeme gelecek konular meclis gündeminde yaşanacaklar haberimizde. 

Meclis, bu vize muafiyeti kapsamında çıkarılması gereken düzenlemeler için mesai yapacağı yeni bir haftaya giriyor.

TBMM Genel Kurulu, 1 Mayıs’a kadar çıkarılması gereken ve vize muafiyeti kapsamında bulunan uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemeleri ele alacak.

Genel Kurulda, yarın uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren 7 yasa tasarısı, 26 Nisan Salı günü ise kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlar ve disiplin cezası gerektiren eylem ve davranışlarıyla ilgili “Kolluk Gözetim Komisyonu” kurulmasını içeren tasarı ele alınacak. Tasarı, Kolluk Gözetim Komisyonunun 7 üyeden oluşmasını ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde sürekli kurul olarak görev yapmasını öngörüyor.

Genel Kurulda, daha sonra uzun yıllardır konuşulan ama yasalaştırılamayan etik düzenlemesini ele alacak.

TBMM Üyeliği Etik Kanunu Teklifi, milletvekilliğiyle bağdaşmayan işleri belirliyor, milletvekillerine yönelik etik davranış ilkelerini düzenliyor, siyasi parti grupları bünyesinde siyasi etik kurulları ve TBMM Üyeliği Etik Komisyonu oluşturulmasını öngörüyor. Milletvekilleri iki kez mal bildiriminde bulunacak, ayrıca kendilerine sunulan kamu imkanlarını ve bunların kullanım alanlarını da beyan edecek.

TBMM üyeleri; yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden kabul ettikleri tarih itibarıyla Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nda belirlenen değeri (aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını) aşan hediye veya bağış niteliğinde eşya kabul etmeleri durumunda, bunları aldıkları tarihten itibaren 1 ay içinde TBMM Başkanlığına teslim edecek. Kişisel başarıları nedeniyle alınan ödüller, hediye kabul etme yasağı dışında tutulacak.

Milletvekillerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken hususlar kapsamındaki etik davranış ilkelerine aykırı olduğu iddia edilen eylem ve işlemleri hakkındaki başvurular, TBMM Başkanlığına yapılacak.

TBMM Genel Kurulu, yarından itibaren 30 Nisan Cumartesi de dahil olmak üzere tüm hafta çalışacak.

– Dokunulmazlık teklifi

Meclis’in, gündemindeki önemli konulardan biri de “dokunulmazlık” olacak.

AK Parti’li 316 milletvekilinin verdiği ve hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören Anayasa değişikliği teklifinin, 28 Nisan Perşembe günü Anayasa Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

Anayasaya eklenecek geçici maddeyle, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte; soruşturmaya, soruşturma ya da kovuşturma izni vermeyen yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın “yasama dokunulmazlığı”nı düzenleyen 83. maddesinin, “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclis’in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz” hükmü uygulanmayacak.

– Komisyonlar

Meclis’teki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları ele alacak.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 26 Nisan Salı günü, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nı görüşecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 26 Nisan Salı günü, Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişin yasa tasarısını ele alacak.

Dışişleri Komisyonu, 28 Nisan Perşembe günü yapacağı toplantıda, uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren yasa tasarılarını görüşecek.

KİT Komisyonu, denetimlerini sürdürecek. Komisyon, 27 Nisan’da yapacağı toplantıda TRT, 28 Nisan Perşembe günü ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TPPD) 2013 ve 2014 yılı hesaplarını inceleyecek.

Çalışma süresinin sonuna yaklaşan Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu, bu hafta da yetkililerden bilgi alacak.

Yeni kurulan Çocuklara Yönelik İstismar Olaylarının Araştırılması Komisyonu ise yol haritasını belirleyecek.

Siyasi partilerin grup toplantıları, 26 Nisan Salı günü yapılacak.