Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Çivril Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Denizli Çivril Belediyesi Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde 25 Nisan 2016 trihinde yayımladığı ilan ile kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli statüde alınacak olan personel mimar meslek gurubundan olacaktır. İlana başvurular 27 Nisan 2016 ile 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. İlanın detayları ise şöyle;

ARANAN ŞARTLAR

1-657Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Görevinin devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3-Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
4-Görevinin gerektirdiği yazılım programlarını bilmek.
5-Mimarlık kadrosuna başvuracak olanların 3 yıl iş deneyimi olması gerekmektedir.

BAŞRUDA SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi.

2-Üniversitenin İlgi Bölümünden mezun olmak (öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı Veya fotokopisi).

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4-Özgeçmişi ve 2 adet Fotoğraf.

5-Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili durumu gösteriri belge.

6-Adli Sicil Belgesi.

7-Yerleşim yeri Belgesi.

8-Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyan.

9-657 sayılı D.M.K’ un 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmadığına dair beyan.

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgelerle birlikte 27.04.2016 – 06.05.2016 tarihleri arasında Cuma günü saat 16.00’ya kadar Çivril Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.(Üçüncü şahıslar eli ile, posta veya email ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmayacaktır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.