Kpss

KPSS 2016/1 Merkezi Memur Ataması Değerlendirmesi (1)

KAMUPERSONELİ.NET – 2016 yılı bütçesine göre kurumların yapabileceği ilave atama izin sayıları açıklandı.

KPSS 2016-1 yerleştirmesi için DPB’ye kadro bildirimleri de sürüyor. 2014 KPSS puanıyla yapılacak son atama öncesi 2016 yılının merkezi memur atamalarını kurum kurum değerlendireceğiz.

1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2014: Kuruma 55 kadroya atama izni verilmiş olup merkezi atamalarda memur alımı yapmamıştır.

2015: Kuruma 90 kadroya atama izni verilmiş olup 2015-1’de 15 memur almıştır. 2015-2’de alım yapmamıştır.

2016: Atama izni sayısı 90’dır. Alım yaparsa Lisans mezunlarına kontenjan açacaktır. Mühendis, Programcı, VKHİ alımı yapabilir ancak merkezi yerleştirmede memur alımını az yapıyor.
2-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

2014: Kuruma 190 kadroya atama izni verilmiş olup 2014-1’de memur almazken 2014-2’de 35 memur almıştır.

2015: Kuruma 165 kadroya atama izni verilmiş olup 2015-1’de 25 memur alırken 2015-2’de de 25 memur almıştır.

2016: Atama izni sayısı 160’dır. Alım yaparsa Biyolog, Avukat, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Tekniker alımı yapabilir ancak kurum atama izinlerinin birçoğunu merkezi yerleştirmede kullanmıyor.

3-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

2014: Kuruma 50 kadroya atama izni verilmiş olup merkezi atamalarda memur alımı yapmamıştır.

2015: Kuruma 40 kadroya atama izni verilmiş olup 2015-1’de memur almazken 2015-2’de 2 memur alımı yapmıştır.

2016: Atama izni sayısı 150’dir. Geçen yıllara göre atama kontenjanı artmış ancak merkezi yerleştirmede memur alımı yapmayan kurumlardan biridir. Bakanlık merkez teşkilatına ikişer mühendis, bilgisayar işletmeni, teknisyen ihtiyacı vardır.

4-Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kuruluşları

2014: Kuruma 355 kadroya atama izni verilmiş olup 2014-1’de memur almazken 2014-2’de 2 memur alımı yapmıştır. 

2015: Kuruma 380 kadroya atama izni verilmiş olup 2015-1’de memur almazken 2015-2’de Spor Genel Müdürlüğü 140 adet, Gençlik ve Spor Bakanlığı 35, Kredi Yurtlar Kurumu 332 adet memur alımı yapmıştır. Spor Bakanlığı’na bütçeden verilenden daha fazla sayıda atama yapılmıştır.

2016: Atama izni sayısı 200’dür. Yurt Yönetim Memuru, Memur, Mühendis, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog gibi çeşitli unvanlarda personel alımı yapabilir. Spor Genel Müdürlüğü ve KYK’nın elinde kullanırsa serbest kadrolar da mevcuttur. 1403 adet sözleşmeli yurt yönetim memurunu bu sene kurumsal olarak mülakatla almaktadır. Ayrıca 950 adet sözleşmeli spor uzmanı, antrenör gibi BESYO mezununu mülakatla almıştı.

5-Maliye Bakanlığı

2014: Kuruma 416 kadroya atama izni verilmiş olup 2014-1’de memur almazken 2014-2’de 215 memur alımı yapmıştır.

2015: Kuruma 350 kadroya atama izni verilmiş olup 2015-1’de memur almazken 2015-2’de 116 memur alımı yapmıştır.

2016:Atama izni sayısı 430’dur. VKHİ alımlarını daha fazla yapmaktadır ancak genelde Haziran atamasında değil de Kasım atamasında memur alımı yapmaktadır.