Meb Personeli

Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Hakkında Resmi Yazı

 Sınıf öğretmenlerine derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odalarında ders görevi verilmesi yerine sabahçı devrede ki öğretmenlere öğleden sonra öğlenci devrede ki öğretmenlere ise sabah devresinde ders görevi verilerek ayrıca ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ilgi ( a ) yazı incelenmiştir.  
 
Bilindiği gibi ilgi ( b ) kararının 18. maddesinde ilkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi yoluyla yerleştirilen resim iş müzik beden eğitimi, din kültür ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları halinde verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır hükmüne yer verilmiştir.  
 
Görüleceği üzere sınıf öğretmenlerinin bu hüküm kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir. Dolayısıyla sınıf öğretmenlerinin derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde o okulda sınıf öğretmenleri tarafından okutulacak dersler varsa doğrudan eğitim ve öğretimle ilgili olan bu dersleri okutmak üzere okul müdürleri tarafından görevlendirmeleri kuşkusuzdur.  
 
Bu itibarla sınıf öğretmenlerine derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odalarında ders görevi verilmesi yerine sabahçı devrede ki öğretmenlere öğleden sonra öğlenci devrede ki öğretmenlere de sabah devresinde ders görevi verilerek ayrıca ek ders ücreti ödenmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.