Kamu Personelleri

İçişleri Bakanlığından Performans ve Motivasyon Eğitimi Duyurusu Yayımlandı

İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinde bir duyuru yayımlandı. Duyuru 25 Nisan 2016  tarihinde yayımlandı. Yayımlanan duyuru da performans ve motivasyon eğitimi seminerinin yapılacağı belirtildi. İşte o duyurunun onay yazısı; 

Bakanlığımız 2016 Yılı Stratejik Planlama ve Performans Programı çerçevesinde Bakanlığımız
personelinin hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla Mülki İdare Amirlerine yönelik olarak “Performans ve Motivasyon Eğitim Semineri” nin yapılması ilgi yazı ile talep edilmektedir. Bu nedenle, ekli katılımcı listesinde adı, soyadı, unvanı ve görev yerleri belirtilen personelin katılacağı “Performans ve Motivasyon Eğitim Semineri” nin, 02­06 Mayıs 2016 tarihlerinde ve ekli program doğrultusunda Antalya ilinde yapılmasını, 

Anılan eğitime program görevlisi ile kursiyer olarak katılacakların eğitim tarihleri ile eğitim tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde, konferansçı olarak katılacakların ise sunum tarihleri ile sunum tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde görevli izinli sayılmalarını, Eğitime, eğitim görevlisi olarak katılacakların ek ders ücretleri ile konferansçı, program görevlisi ve kursiyer olarak katılacakların görevli izinli oldukları süreler içerisinde hava veya kara yoluyla yapacakları yol masrafları, yevmiyeleri ve konaklama ücretlerinin Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenmesini, 

Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 27’nci maddesi gereğince; eğitime Program Yöneticisi olarak Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa ÇİT’in, Program Sorumlusu olarak Şube Müdürü Halil ACER’in, Program Görevlisi olarak Şef Ayfer YILMAZ’ın, Mutemet olarak ise Başkanlığımız Veri Hazırlama ve İşletmeni Ünver MISIRLI’nın görevlendirilmelerini,


Tensiplerinize arz ederim.