Gündem

4 Kanun Tasarısı Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 4 kanun tasarısı görüşüldü ve kabul edilerek yasalaştı.  

Yapılan görüşmeler doğrultusunda kabul edilen kanun tasarıları şöyle;

* Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmeye Katılmaya Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

* Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

* Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

* Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın görüşmeyi saat 15.00’da toplamak üzere kapattı. Bunun nedeni ise komisyon ve hükümetin yerlerine oturmamasıydı.