Mevzuat

Kamu İhale Kurulu Atama Kararları

Resmi Gazetede atama kararı Kamu İhale Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar başlığı ile yayımlanmıştır. Yayımlanan karar şöyle;
Kamu İhale Kurulu başkan ve üyeliklerine ekli listede adları belirtilen kişilerin atanması Maliye Bakanlığının 18 Nisan 2016 tarihli ve 10004 sayılı yazısı üzerine 4 Ocak 2002 tarihli ve 4734 sayılı kanunun 53. maddesne göre Bakanlar Kurulunca 18 Nisan 2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Atanacak İsimler Listesi
* Hamdi Güle.
* Şinasi Candan
* Osman Duru
* Erol Öz 
* Köksal Sarınca 
* Ahmet İhsan Satır 
* Hasan Kocagöz
* Mehmet Atasever
* Oğuzhan Yıldız