Mevzuat

TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartı İle İlgili Tebliğ

TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartı İle İlgili Tebliğ Resmi Gazetenin 26 Nisan 2016 tarihli sayısında yer aldı. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği ile uygulamaya konulan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi (Şubat 2016) standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasıyla alakalı detayları içeren ve belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.


TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği ile uygulamaya konulan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi (Şubat 2016) standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır.

Standart yapı kullanma izin belgesi kullanım zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği ile mecburi uygulamaya konulan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi standart metnindeki Föy 1/b, Föy 2 tadil edilmiştir. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Teknik Kurulunca yayımına karar verilen tadil metni, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mecburi olarak uygulamaya konulur.

Standardın temini

MADDE 4 – (1) TS 10970/T2 (Şubat 2016) standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Kamu Haberleri, Gündem haberleri, Ekonomi haberleri, Resmi gazete ve çok daha fazlası kamudan haberlerin merkezi kamupersoneli.net adresinde.

Kamupersoneli.net |Ankara