Kpss

KPSS 2016/1 Merkezi Memur Ataması Değerlendirmesi (2)

 2016 yılı bütçesine göre kurumların yapabileceği ilave atama izin sayıları ve son iki yılın atama sayılarına göre kurumları değerlendirmeyi sürdürüyoruz. 
KPSS 2016/1 Merkezi Memur Ataması Değerlendirmesi (1) için Tıklayınız
6-Orman ve Su İşleri Bakanlığı

2014: Kuruma 65 kadroya atama izni verilmiş olup 2014-1’de memur alımı yapmazken 2014-2’de 55 memur alımı yapmıştır. 

2015: Kuruma 90 kadroya atama izni verilmiş olup 2015-1’de 74 memur almıştır. 2015-2’de alım yapmamıştır. 

2016: Atama izni sayısı 100’dür. Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı alımı yapabilir. Verilen atama izinlerinin büyük çoğunluğunu merkezi atamada kullanmaktadır. 

7-Orman Genel Müdürlüğü

2014: Kuruma 270 kadroya atama izni verilmiş olup 2014-1’de memur almazken 2014-2’de 14 memur almıştır. 

2015: Kuruma 190 kadroya atama izni verilmiş olup merkezi atamada memur alımı yapmamıştır. 

2016: Atama izni sayısı 200’dür. Kurumun merkezi yerleştirmede memur alıp almayacağı bilinmiyor. 

8-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

2014: Kuruma 350 kadroya atama izni verilmiş olup 2014-1’de memur almazken 2014-2’de 150 memur almıştır. 

2015: Kuruma 510 kadroya atama izni verilmiş olup 2015-1’de 408 memur alırken 2015-2’de memur alımı yapmamıştır. 

2016: Atama izni sayısı 510’dur. Ön Lisans bölümlerinden memur alımı yapmaktadır. Haziran ve Kasım döneminin birinde 300’ün üzerinde bir personel alımı bekliyoruz.  

9-İçişleri Bakanlığı

2014: Kuruma 250 kadroya atama izni verilmiş olup 2014-1’de memur almazken 2014-2’de 216 memur alımı yapmıştır.  

2015: Kuruma 170 kadroya atama izni verilmiş olup 2015-1’de 300 memur alırken 2015-2’de 238 memur alımı yapmıştır. 

2016: Atama izni sayısı 170’tir. Tekniker, Teknisyen, VKHİ, Mühendis alımı yapmaktadır. Kurumun elinde serbest kadroları da vardır. Bu yıl içerisinde bu kadroları kesin olarak kullanacaktır. 2016 içinde 450-500 arası bir atama bekliyoruz. Bunun büyük çoğunluğu VKHİ olacaktır. Tüm öğrenim düzeylerinden alım yapmaktadır.  

10-Ekonomi Bakanlığı

2014: Kuruma 45 kadroya atama izni verilmiş olup 2014-1 ve 2014-2’de memur alımı yapmamıştır. 2015: Kuruma 75 kadroya atama izni verilmiş olup 2015-1’de 6 memur alırken 2015-2’de memur almamıştır. 

2016:Atama izni sayısı 70’tir. Genelde merkezi atamalarda memur alımı yapmamaktadır.