Ekonomi

Her 10 kişiden 1'i İstanbul doğumlu

Türkiye’de ikamet eden nüfusun doğum yerleri incelendiğinde her 10 kişiden 1’inin İstanbul doğumlu olduğu görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 Doğum Yeri İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2015 sonuçlarına göre ikamet ettiği ilde doğanların oranı yüzde 64,9 iken ikamet ettiği ilden farklı bir ilde doğanların oranı yüzde 31,3 oldu. Böylece her 10 kişiden 3’ünün doğduğu ilden farklı bir ilde yaşadığı görüldü. Türkiye ikamet eden nüfusun yüzde 2’sinin doğum yeri ise yurt dışı olarak belirlendi.

Doğduğu ilde yaşayanların oranının en yüksek olduğu il yüzde 90,1 ile Kahramanmaraş olurken, bunu yüzde 89,4 ile Şanlıurfa ve yüzde 89,1 ile Adıyaman izledi.

Doğduğu ilde yaşayanların oranının en düşük olduğu il yüzde 29,8 ile Yalova olarak belirlenirken, bu ili sırasıyla yüzde 42,6 ile Kocaeli ve yüzde 43 ile Tekirdağ takip etti.

– Şehirlere göre oranlar

İstanbul’da ikamet edenlerin yüzde 3,1’i yurt dışı doğumlu olarak kayıtlara geçerken, İstanbul’da yaşayan ancak doğum yeri farklı bir yer olanlar arasında, yurt dışı doğumlular birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 2,5 ile Sivas, yüzde 2 ile Ordu doğumlular izledi.

İstanbul’da yaşayan yurt dışı doğumlular içinde ilk sırada yüzde 23,7 ile Bulgaristan doğumlular bulundu.

Ankara’da ise farklı bir yerde doğup bu ilde yaşayanlar arasında, ilk sırayı doğum yeri yüzde 4,6 ile Çorum, ikinci sırayı yüzde 4,1 ile Yozgat ve üçüncü sırayı yüzde 2,3 ile Kırıkkale doğumlular aldı.

İzmir’de ise en çok yüzde 3,7 ile Manisa doğumlular ikamet ederken, bu ili sırasıyla yüzde 2,9 ile yurt dışı ve yüzde 2,3 ile Erzurum doğumlular takip etti. Doğum yeri yurt dışı olup İzmir’de yaşayanlar içinde Bulgaristan doğumlular yüzde 40,3 ile ilk sıraya yerleşti.

– Her 10 kişiden 1’i İstanbul doğumlu

Türkiye’de ikamet eden nüfusun doğum yerleri incelendiğinde yüzde 9,6’sının doğum yerinin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul doğumluları yüzde 4,3 ile Ankara, yüzde 3,3 ile İzmir, yüzde 2,8 ile Şanlıurfa ve Konya doğumlular takip etti.

Türkiye’de ikamet eden ancak yurt dışında doğan nüfusun, doğdukları ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada yüzde 23,8 ile Bulgaristan doğumluların yer aldığı görüldü. Bunu sırasıyla, yüzde 16,5 ile Almanya, yüzde 6,1 ile Irak, yüzde 4,8 ile Suriye ve yüzde 3,3 ile Azerbaycan doğumlular izledi.

– Yurt dışı doğumluların çoğu 15-64 yaş grubundan

Yurt dışı doğumlu olup Türkiye’de ikamet edenlerin yüzde 74’ü çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfustan oluşurken, bu nüfusun yüzde 45,6’sını erkekler, yüzde 54,4’ünü kadınlar oluşturdu.

Yurt dışı doğumlu nüfusun yüzde 14,7’sinin 0-14 yaş grubunda bulunduğu tespit edilirken, bu nüfusun yüzde 51,5’i erkek, yüzde 48,5’i kadın olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışı doğumlu nüfusun yüzde 11,3’ü 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer alırken, bu nüfusun yüzde 44,3’ünü erkek, yüzde 55,7’si ise kadın olarak belirlendi.