Kamu Personelleri

Mesai Arkadaşına Hakaret Eden Ne Kadar Ceza Alır?

Mesai arkadaşlarını tehdit eden ya da hakaret edenlere ne ceza verilir?

Kamuda görevli memurların disiplin kurallarına aykırı hareket etmelerine verilecek cezalar 657 sayılı kanunun 125. maddesiyle belirlenmiştir.İş yerindeki amirine, emri altında çalışanlara, iş arkadaşlarına ya da iş yeri sahibine hakarette bulunanlar veya bunları tehdit edenler ne tür cezalarla karşı karşıya kalır.  657 sayılı kanunun 125. maddesine göre “Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,” fiiline karşılık olarak Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilmektedir.” deniliyor.

Hakareti veya Tehdit İspatlanmalı

Mesai arkadaşını tehdit eden, hakarette bulunan kişilerin kademe ilerlemesi durduruluyor. Fakat bu verilecek cezanın yargıdan geri gelmemesi için hakaret yada tehdit fiilinin gerçekleştiğine dair kanıt gerekiyor. Bu kapsamda eğer mesai arkadaşının tehdit eden kişi bunu elektronik ortamda (SMS, E-Mail, Mesajlaşma yazılımları ) yapmışsa bu tehdit ya da hakarete dair kayıtların saklanılması ve mahkemeye sunulması gerekmektedir. Yine bu tehdit ya da hakaret durumu sosyal bir ortam içerisinde gerçekleşmiş ise ortamda bulunan kişilerin olaya şahitlik etmeleri gerekmektedir. Tehdit ve Hakaret olayında şahit yada kanıt bulunmuyorsa yargıdan geri dönme olasılığı çok yüskektir.  Öte yandan hakaret ya da tehdit suçunu işleyen kişinin fiili ispatlanır, şahit mevcut olursa hakaret-tehdit suçunu işleyen kişi hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir. Hakaret veya tehdit suçunu işleyen personel için savcılıktan ceza yargılaması talep edilir.

Kamupersoneli.net