Sınavlar

Ceza ve İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınavında Kullanılacak Metinler Yayımlandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama sınavı metinleri cte resmi internet sitesinden yayımlandı. Bilindiği gibi uygulama sınavı 2 mayıs 2016 tarihinde yapılacak. Sınava kısa bir süre kaldı. T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan duyuru şu şekilde ;

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Uygulama Sınavı Duyurusu

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6’ncı maddesinin 6/c bendinde “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır. Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 02 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan sözleşmeli ceza infaz kurumu kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.