Askeri Personel Alım İlanları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K) Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K) MEslek Yüksekokulu (MYO) öğrenci alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.
Başvurular Ne Zaman Başladı? Ne Zaman Sona Eriyor? 
K.K.K MYO öğrenci alımı için başvuru işlemleri 23 Mart 2016 tarihinde başlamış ve 13 Mayıs 2016 tarihine kadar süreceği daha önce belirtilmişti. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Gata Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu ‘da kısa zaman önce adayların işlerini kolaylaştırma amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sayfasından paylaşılmıştı.
Adaylar Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu (Balıkesier)  (Hava Trafik ve Yangın Operatörü programına seçilecek adaylar ise  , Hv. Asb. MYO / İzmir) De eğitim görecek. GATA Sağlık Astsubay MEslek Yüksek okulu için başvuıru yapacak adaylar ise söz konusu okulda eğitim hakkı kazanabilecek. 

.K.K’lığı Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Alımı İçin Başvuru Şartları ; 

(1) Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Giriş Şartlarını” taşımak (Erkek adayların başvuruları kabul edilecektir.)

(2) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâhaltında bulunmamak, askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak,

(3) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

(4) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

(5) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(6) Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

(7) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

(8) Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

(9) Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,

(10) Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,

(11) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan 2016 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

(12) TABLO-1’de belirtilen kaynak okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak, (13) 2016 yılında yapılacak YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak, (14) Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,

(15) En fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2016 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1995 yılında doğanlar için 2016 – 1995 =21 yaş),

(16) Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır. (17) Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Ortaöğretim Başarı Puanı dahil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

(18) Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-3’de belirtilen boy ve ağırlık standartları aranır. UYARI: Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

Kamupersoneli.net | Ankara