Gündem

KYK Temizlikçi, Güvenlik Görevlisi, Bakım Onarım Personeli Ve Kaloriferci Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİKÇİ, ENGELLİ TEMİZLİKÇİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ TEMİZLİKÇİ) ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 

Bakanlığımız Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve bağlı yurt müdürlüklerinde sürekli işçi olarak istihdam edileceklere yönelik olarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan sözlü sınav sonuçlarına ilişkin LİSTELER…

KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİKÇİ, ENGELLİ TEMİZLİKÇİ, ESKİ HÜKÜMLÜ TEMİZLİKÇİ) ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

Bakanlığımız Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve bağlı yurt müdürlüklerinde sürekli işçi olarak istihdam edileceklere yönelik olarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan sözlü sınavlar neticesinde asıl sırada başarılı olarak göreve başlamaya hak kazanan adaylar 30.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan belgeleri ilgili il müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir. Daha önce evrak teslimi yapan adayların belge teslimi yapmalarına gerek yoktur.

Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Asıl sırada başarılı olan adaylardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan
2- Adli Sicil Bilgilerine ilişkin yazılı beyan
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti 
4- Erkek adaylar için e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan,
6- Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi
7- 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve ilgilinin kolay tanınmasını sağlayacak şekilde)
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9- Engelli adaylar için engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu gösteren mevzuat hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporu.
10- Eski Hükümlü adaylar için, Cumhuriyet Savcılığından onaylı durum belgesi 
11- Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan öncelikli adaylar için, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı.
12- Terörle mücadelede üstün başarı gösteren öncelikli adaylar için, asgarî tugay komutanlıkları tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarından verilen takdir belgesi.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ, BAKIM ONARIM PERSONELİ VE İKLİMLENDİRME/KALORİFERCİ) ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 

Bakanlığımız Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve bağlı yurt müdürlüklerinde sürekli işçi olarak istihdam edileceklere yönelik olarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan sözlü sınav sonuçlarına ilişkin LİSTELER İÇİN TIKLAYINIZ

ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ, BAKIM-ONARIM PERSONELİ VE İKLİMLENDİRME/KALORİFERCİ) ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

Bakanlığımız Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve bağlı yurt müdürlüklerinde sürekli işçi olarak istihdam edileceklere yönelik olarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan sözlü sınavlar neticesinde asıl sırada başarılı olarak göreve başlamaya hak kazanan adaylar 30.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan belgeleri ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Daha önceden evrak teslim eden adayların evrak teslimi yapmalarına gerek yoktur.

Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Asıl sırada başarılı olan adaylardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan
2- Adli Sicil Bilgilerine ilişkin yazılı beyan
3- KPSS Sonuç Belgesi
4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti 
5- Erkek adaylar için e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan,
7- Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi
8- 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve ilgilinin kolay tanınmasını sağlayacak şekilde)
9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
10- İklimlendirme/Kaloriferci adaylar için Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı Kaloriferci Ateşçi Belgesi
11- Güvenlik Görevlisi adaylar için Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Onaylı) ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı 
12- Bakım-Onarım görevlisi adaylar için Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.