Gündem

Proje Hazırlama Eğitimleri Başvuru Çağrısı

Avrupa Birliği Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurular bölümünde bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru da İstanbul, İzmir ve Antalya İl Temsilcilikleri Tarafından Düzenlenecek Proje Hazırlama Eğitimleri Başvuru Çağrısı belirtildi. Avrupa Birliği Bakanlığından yayımlanan duyurunun detayları şöyle;

Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul, İzmir ve Antalya il temsilcilikleri tarafından söz konusu il valilikleri ile işbirliği içinde sivil toplum kuruluşlarına yönelik dört günlük “Avrupa Birliği Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimleri” düzenlenecektir.

Eğitimlerin amacı, sivil toplum kuruluşlarının (STK) AB Katılım Öncesi Yardım Aracından (IPA) daha etkin ve verimli şekilde yararlanabilmelerine yardımcı olmak üzere AB projesi hazırlama konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak ve IPA kapsamında STK’lara verilen destekler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Proje hazırlama eğitimlerinin hedef grubu STK’lardır. Katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

– Kanunen zorunlu organlarını oluşturmuş, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirmiş ve en az bir yıldır faal bir STK’da 6 aydan az olmayan süreyle üye, çalışan veya gönüllü olmak

– AB Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında hibe duyurusu yapılabilecek temel haklar ve/veya müzakere başlıklarıyla ilişkilendirilebilecek diğer alanlar ile çevre, eğitim, kadın, engelli, genç, kültürel miras ve azınlık hakları gibi konularda faaliyet gösteren İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde yerleşik STK’yı temsil ediyor olmak.