Kamu Personelleri

DPB'den Yeni Duyuru! Atamalar Hakkında Kritik Açıklama

Duyuruda ise;

“Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet KOCA Beyefendinin teşrifleriyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirildi. Söz konusu atama kurasına çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız da iştirak etti.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

286  istihdam hakkı sahibinden;
–    59’unun öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; avukat, mühendis, psikolog, sosyolog, veteriner hekim, öğretmen, grafiker, hemşire, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
–    122’sinin memur unvanlı kadrolara,
–    102’sinin hizmetli unvanlı kadrolara,
–    1’inin büro personeli pozisyonuna, 
–    2 kişinin sürekli işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 190’ı erkek, 96’sı kadındır.  

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 
– 20’si bakanlık ve bağlı kuruluşu,
– 20’si üniversite,
– 1’i mahalli idare,
olmak üzere toplam sayısı 41’dir.

İlgililer atama teklif sonuçlarına 25/01/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SONUÇLAR DPB’DE YER ALMAKTADIR.