Mevzuat

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’nin 27 Nisan 2016 tarihli sayısında yer aldı. Söz konusu değişikliğe dair tebliğ içerisinde yapılacak değişiklikler hakkında bir çok bilgi bulunuyor.Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete’nin 27 Nisan 2016 tarihli sayısında yer alan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ‘in tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz. Kamu ihale kurumu başkanı tarafından yürütülen tebliği’in tamamı ;


KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 17 ncimaddesinin 17.3.1 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki çalışmasından dolayı yasal ödeme süresi geçmiş prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin 17.3.1 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasından veya sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlülüğünden doğan yasal ödeme süresi geçmiş prim, sosyal güvenlik destek primi borçları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin 17.3.2 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı alt bendine “sosyal güvenlik destek primi borçları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 5510 sayılı Kanunun 60 ıncımaddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin 17.3.2 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı alt bendine “sosyal güvenlik destek primi borçları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 5510 sayılı Kanunun 60 ıncımaddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Kamu haberleri, gündem haberleri, resmi gazete gelişmeleri ve çok daha fazlası kamu personeli adresinde.Kamu personeli’nin android uygulamasını cep telefonunuza indirerek her türlü gelişmeden her yerde haberdar olabilirsiniz.

Kamupersoneli.net | Ankara