Mevzuat

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişikliğe Gidildi

Resmi Gazete’nin 27 Nisan 2016 tarihli sayısında Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.  Kamu İhale Kurumu Başkanı’nın sorumluluğundaki yönetmelik hakkındaki tüm detaylar kamupersoneli.net adresinde. Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete’deki tüm kanun ve yönetmelikleri kamu personeli sitesinden takip edebilirsiniz.  Kamu İhale Kurumu “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Nisan 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik aşağıdadır.


MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendine “Ar-Ge merkezlerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde,” ibaresi, “ortaya çıkan ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Kamu haberleri, Memur haberleri, Gündemden son dakika gelişmeleri, Kamu ihale kurumu duyuru ve gleişmeleri kamupersoneli.net adresinde. Kamu personelinin android uygulamasını cep telefonunuza indirerek ilgili kurum hakkındaki tüm gelişmeleri her yerde takip etme fırsatına sahipsiniz.

Kamupersoneli.net | Ankara