Mevzuat

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanması

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin (Tebliğ No:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1) Resmi Gazete’nin 28 Nisan 2016 tarihli sayısında yer aldı. Söz konusu Tebliğ’in tamamını aşağıdan inceleyebilirsiniz. Ekonomi Bakanlığı’ndan Yapılan Tebliğler ve diğer duyurular hakkında haberdar olmak için kamupersoneli.net’in android uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz.

Ekonomi Bakanlığından:

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2016/1)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 2/5/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Kamu haberleri , Gündem haberleri ve çok daha fazlasından haberdar olmak için kamupersoneli.net’in android uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz. Ekonomi bakanlığı personel alım haberleri, Ekonomi bakanlığı duyuruları ve çok daha fazlası kamupersoneli.net’de.