Personel Alımı

Bakanlık Brüt 25 Bin 490 TL Ücretle Kamu Personeli Alıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde ( bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday sözlü ve uygulamalı mülakata alınacaktır.

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

1. KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı – 4 Katına Kadar) Genel Nitelikler:

a. Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil ile yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b. Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

c. MS SQL veya PostGre SQL İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

d. Versiyon Kontrol Sistemleri (SVN, TFS, vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

e. WebServis (SOAP, WSDL, XML, vb.) ve (DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, JSON) web teknolojilerine hakim olmak.

f. Frontend geliştirme konularında (HTML, Javascript, Jquery, Angularjs v.b.) tecrübe sahibi olmak,

g. Java tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, GlassFish gibi uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış ve yönetebiliyor olmak,

h. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

i. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

j. Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercih Sebepleri:

a. Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

b. Linux kullanma konusunda tecrübe sahibi olmak,

c. Geçmişteki projelerde Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, GWT konularında tecrübeli olmak

d. Design patterns konusunda tecrübe sahibi olmak,

e. Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f. Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

g. Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak,

h. İyi seviyede İngilizce bilmek,

i. Nesne Yönelimli Tasarım/Programlama ve Tasarım Desenleri konusunda tecrübeli olmak.

İş Tanımı:

a. Ekip arkadaşlarıyla beraber Java teknolojilerini kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

b. Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde, high-avaliable yazılımlar geliştirmek.

2. SİSTEM GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı – 4 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a. Active Directory, DHCP, IPV6, DNS, Güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak.

b. Linux İşletim Sistemi ve Güvenliği, Konusunda bilgi sahibi olmak.

c. Windows İşletim Sistemi ve Güvenliği, Konusunda bilgi sahibi olmak.

d. Firewall, Load Balancer, Antivirüs vb. cihazı/yazılımı yönetimi ve konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e. DOS/DDOS cihazı yönetimi ve konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

f. Kablolu ve Kablosuz Ağ güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g. Ağ sanallaştırma, micro segmentasyon konusunda bilgi sahibi olmak,

h. Zafiyet tarama araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect etc) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,

i. SIEM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. 5651 sayılı kanun konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

l. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

m. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.

n. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek.

o. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

p. Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

a. Certified Ethical Hacker (CEH)

b. Licensed Penetration Tester (LPT)

c. GIAC Penetration Tester (GPEN)

3. SİSTEM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı -2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Sharepoint Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) , File Server konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

c. Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,

d. Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak,

e. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,,

f. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,

h. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda tecrübe sahibi olmak,

l. Linux Sunucu kurulum ve konfigürasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

m. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

n. Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve monitor konusunda tecrübeli olmak,

o. Microsoft SQL Hakkında Bilgi Sahibi Olmak.

p. SQL Cluster ve AlwaysOn gibi HADR (Yüksek Erişilebilirlik Felaket Kurtarma) konularında deneyimli olmak,

Tercih Sebebi:

a. MCSE: Cloud Platform And Infrastructure”, “MCSE: Server Infrastructure”, “MCSE Productivity Solutions Expert” sertifikalarından birine sahip olmak

b. Glassfish Uygulama Sunucusu Yönetimi Hakkında bilgi ve tecrübe Sahibi olmak.

c. Postgresql veritabanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

d. Nfs Sunucu yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

e. Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

g. Perl, Python , Shell Scripting konularından birinde tecrübe sahibi olmak,

Bakanlık Brüt 25 Bin 490 TL Ücretle Kamu Personeli Alıyor

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 04/02/2019 – 18/02/2019 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 18/02/2019 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini ) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Detaylı Öz Geçmiş,

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü ve uygulamalı olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakata konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlü ve uygulamalı mülakata katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyona Sözleşmeli Bilişim Personeli sayısının 10 katı kadar aday, Sözlü ve uygulamalı mülakata çağırılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 26/02/2019 tarihinde ilan edilecektir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat, 05/03/2019 tarihinden itibaren ( Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya /ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 12/03/2019 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Başarı sırasına göre 3 (Üç) aday asil, 5 (Beş) aday yedek olarak belirlenecektir.

7. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 3 ( Üç)’dir.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesi www.sanayi.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (On) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kuramlarına bildirilir.

8. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlanen duyurulur.

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km)

2151.Cadde No:154/A – 06510 Çankaya /ANKARA

ÇAGRI MERKEZİ : 444 6 278

Web : www.sanayi.gov.tr