Gündem

Genç Osman Kimdir? Nasıl Öldürüldü?

Osmanlı Padişahı Sultan Genç Osman, 3 Kasım 1604 senesinde İstanbul’da doğdu. Babası Birinci Ahmed, annesinin adı ise Mahfiruz Haseki Sultandır. Mahfiruz Haseki Sultan Rum’dur. Sultan Genç Osman 14 yaşına bastığında, zamanın Osmanlı Padişahı olan Sultan Birinci Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına geçti. Annesi onun yetiştirilmesi adına çok titiz davrandı. Sultan Genç Osman iyi bir tahsil ve terbiye gördü. Arapça, Farşça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini klasiklerinden tercüme yapabilecek kadar güzel bilirdi. Çok güzel bir yüzü olan Genç Osman, zeki, enerjik, atılgan, cesur ve gözü pek bir Osmanlı Padişahıydı.


Osmanlı Sultanı Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar süregelen saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim Han devrinden itibaren hiç bir padişah saray dışından evlenmemişti. Bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir sadrazam bulamadı.

Tahtan indirildi. Bu eşine az rastlanır bir durumdu. Tahttan indirildikten sonra Yedikule zindanlarında boğularak şehit edildi. Sultan Genç Osman, babası Sultan Birinci Ahmed’in Sultanahmed Camii’nin yanındaki bulunan türbeye defnedildi. Padişahlık koltuğuna geçer geçmez devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştirdi. Müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan aldı. Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı.

Genç Osman’ın Şehit Edilmesi

Padişah otağının Üsküdar’a kurulmasından bir gün önce Yeniçeriler Süleymaniye meydanında toplandılar. Ayaklanan yeniçeriler saraya yürüdüler ve bazı devlet adamlarını katlettiler. Yeniçeri ve sipahileri ikna etme çabası içine giren Sultan Genç Osman, yeniçeri ağalarını merhamete getirmek için yoğun çaba sarf etti. Ancak bu çabası boşaydı ve başarılı olamadı. Yerine kardeşi Sultan Birinci Mustafa ikinci kez padişahlık tahtına çıkarıldı. İsyan grupları o an için Sultan Genç Osman’ı öldürmeyi düşünmüyorlardı. Fakat Sultan Genç Osman’ın ne kadar dirayetli bir padişah olduğunu bilen isyancıların elebaşları padişahın Yedikule zindanlarına götürülüp orada öldürülmesini planladılar. Sultan Genç Osman sekiz tane cellada kahramanca karşı koymasına rağmen boğularak şehit edildi.


Kamupersoneli.net  | Ankara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir