Ekonomi

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yapmış olduğu son toplantısında yeni bir karar aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 10 Mart 2016 Doğalgaz dağıtım şirketleri için tarife usul ve esaslarını belirlemiş olan 22 Aralık 2011 tarihli , 3580 ( üç bin beş yüz seksen ) sayılı kurul kararına göre İzmir Doğalgaz Dağıtım ticaret ve taahhüt A.Ş ‘ nin 2012 ve 2016 yılları arasında parakende olarak satış tarifine göre alınmış olan 6 Ağustos 2015 tarihli ve 5721 ( beş bin yedi yüz yirmi bir ) sayılı kurul kararı ile yapılmış olan değişim 25 Eylül 2014 tarihinde ve 5234 ( beş bin iki yüz otuz dört ) sayılı kurul kararını revize ( Düzeltmek, yenilemek anlamlarına gelmektedir. ) edilmesi ile ilgili karar alınmıştır. 

25 Eylül 2014 tarihli 5234 ( beş bin iki yüz otuz dört ) sayılı , Revize kararı aşağıda gibidir ;

Yatırım Tavanı : 2014 yılı için  : 25.364.009

Yatırım Tavanı : 2015 yılı için  : 25.364.009

Yatırım Tavanı : 2016 yılı için  : 25.364.009

İlave Yatırım Tavanı : 2015 yılı için : 28.242.304

İlave Yatırım Tavanı : 2016 yılı için : 28.242.304

Kınık Ödenmiş İlave Yatırım Tavanı için  : 40.245.833