Gündem

MEB "MTSK'da Hataya Yer Yok"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ülke genelinde bir yazı gönderdi. Yazı ile merkezi sistem sınavlarında hata yapanlara ve sınav görevini yerine getiremeyenlere ceza geliyor. Sınav görevlisi olarak görev alan kişilerin alakalı yönerginin “sınavlarda yasaklama ve sorumluluk” başlıklı maddesine dikkat edilmesini ve görevli olduğu salonlarda kopya çekilmesi ve aynı yönergenin 14. maddesinde altı çizilen hususlara dikkat etmeyen yerine getirmeyen sınav görevlilerine 1 yıl ceza verilir yazıyor.

Sınav Görevinde Hataya Yer Yok

Hali hazırda MEB tarafından bu şekilde bir ceza sistemini uyguluyordu.Yine aynı bildiride 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Devlet Memurlarının görev ve sorumlulukları” başlığı altındaki 11.madde de ” Devlet Memurları Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevli yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur hükmünden ve yine kanunun 124. maddesinde “görevleri yerine getirmeyen , uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayanlar, yasaklanılan işleri yapanlara ağırlık derecesine göre 125. maddede sıralanan cezalardan birisi verilir ” ifadesi yer alıyor bahsi geçen 125. madde ise disiplin cezalarının hangi fiiller karşısında hangi cezaların verileceği ile alakalı.

Bir Daha Sınav Görevi Alamayacaklar

MEB MTSK’da görev alan ve görev hatası  yapanlara 1yıllık  ceza sistemi hali hazırda mevcuttu fakat bundan sonra görevlerde hata yapanlara tekrar “sınavda görev alamama” cezası ve adli, idari, mali cezalardan birisi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdür V. Doç.Dr. Bayram Çetin imzalı valiliklere gönderilen “inceleme ve soruşturma ” konulu yazı şu şekilde.

Kamupersoneli.net

Bir Yorum