Eğitim

MEB Çıraklık Eğitimi Semineri Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde duyurular bölümünde bir duyuru paylaşıldı. Duyuruda Çıraklık Eğitimi, SGK İşlemleri, e-MESEM, Denklik Semineri Antalya Konyaaltı TUREM de yapıldığı belkirtildİ. 23 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan duyurunun detayları ise şöyle; 

Antalya Konyaaltı-Arapsuyu Mehmet Zeki Balcı Turizm Eğitim Merkezinde 9-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında Çıraklık Eğitimi, SGK İşlemleri, E-MESEM, Denklik Semineri düzenlenmiştir.
 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü hizmet içi eğitim planlamaları kapsamında Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen bu seminere 101 Mesleki Eğitim Merkezi ve TUREM kurumları yöneticileri katılmıştır.
Yapılan bu seminerde aşağıdaki konular değerlendirilmiştir;

* Yönetim bilimi temel kavramları,
* Güncel mevzuatı takip etmek için gerekli araştırma ve hazırlıklar,
* Mesleki Eğitim Sisteminde Kullanılan Mevzuat,
* Çıraklık eğitim sistemini düzenleyen mevzuatı uygulama farklılıklarına sebep olmayacak şekilde uygulanması,
* Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanlığı Sunumu,
* Çıraklık eğitim sistemini düzenleyen mevzuatta gerçekleşen değişiklikler,
* Çırakların tabi oldukları sosyal güvenlikle ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler,
* Çıraklık eğitim sisteminde SGK işlemleri,
* İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sunumu,
* e-YAYGIN otomasyonu ve e-MESEM otomasyonu kullanımı ve yapılacak işlemler,
* Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Sunumu,
* Denklik mevzuatı (3308 sayılı kanun),
* Açık Öğretim Daire Başkanlığı Sunumu, 
* Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.
 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza ALTUNEL’in katılımcılarla değerlendirme sunumları ile başlayan seminerde kurum yöneticilerine; Daire Başkanları Ersan ULUSAN ve Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ tarafından bilgilendirme sunumları ve de eğitim görevlilerince de gerekli eğitim sunumları ve çalışmaları yapılmıştır.

Kamupersoneli.net / ANKARA