Diyanet Personeli

Hac ve Umre Seyahatlerinde Yolcu Sayısına Göre Kafile Başkanı ve Din Görevlisi Sayısında Değişiklik Yapıldı

 Hac ve Umre Seyahatleri ile ilgili işlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yürütülmesine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’nin 24 Mayıs 2016 tarihli sayısında yer aldı. Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikle Hac ve Umre seyahatlerinde görevlendirilecek din görevlisi ve kafile başkanı sayısının değiştiği görüntülendi.

Önceki yönetmelikte her 40-50 yolcuya bir din görevlisi ve 200-300 yolcuya bir kafile başkanı görevlendirilirken, Bu rakam 20 ile 47 yolcu arasındaki kafileye bir din görevlisi olarak değiştirilmiş ve söz konusu kıstasın 47 olarak değiştirildiği göze çarpmıştır. Kafile başkanı için yolcu sayısı 165 olarak değiltirildi. Ayrıca her kafile için en az bir bayan irşat görevlendirilmesinin sağlanacağı ilgili yönetmelikte belirtildi. 


İşte Resmi Gazete’de yayımlanan o yönetmelik ; 
MADDE 1 – 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Yurt içi harcamaları ile ilgili iş ve işlemler Komisyon kararına istinaden; gerçekleştirme görevlisi, Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı ile Hac Hizmetleri Daire Başkanının müşterek imzaları ile gerçekleştirilir. İmza yetkilisinin/yetkililerinin görevli veya izinli olmaları durumunda vekilleri bu görevi üstlenir.”

“(3) Yurt dışı harcamaları ile ilgili iş ve işlemler Komisyonun belirleyeceği yetkilinin/yetkililerin imzaları ile gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Yolcuların ibadet ve ziyaretlerini usulüne uygun yapmaları amacıyla her 20-47 yolcu için bir, 48-95 yolcu için iki, 96-143 yolcu için üç, bunu takip eden her 47 yolcuya kadar birer din görevlisinin, her 165 yolcu için bir kafile başkanı ve her kafile için en az bir bayan irşat görevlisinin görevlendirilmesini sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (12) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“12) Kurul tarafından belirlenen özelliklere uymayan veya denetimler sırasında uygun görülmeyen binalarda konaklatmak.”

“10) Mekke’de müstakil konaklama türüne ait şartları taşımayan bina ve otellerde müstakil ve normal hac konaklama türüne kayıtlı yolcuları birlikte konaklatmak.

11) Yolculara verilen yemeklerde; öğün sayısı, sunumu, kalitesi ve kalorisi itibariyle Kurul tarafından belirlenenkriterlere ve sözleşme hükümlerine uymamak.

12) Bina ve otellerin Harem’e uzaklığında, Kurul tarafından belirlenen mesafe aralıklarına uymamak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

Kamu haberlerinden, gündem haberlerinden, son dakika haberlerinden ve çok daha fazlasından haberdar olabilmek için kamu haberleri merkezi, kamupersoneli.net’i takip etmeye devam edin.

Kamupersoneli.net | Ankara