Sağlık

Erişilemeyen İlaç Devri Kapanıyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) işbirliğiyle, kamuoyuna “erişilemeyen ilaç” olarak yansıyan, geri ödemesinde sıkıntı yaşanan bazı ilaçların temini için yeni düzenleme yapıldı.


Yeni düzenleme, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) “endikasyon dışı ilaç kullanım onayı” verilen hastalar için geri ödemelerde kolaylıklar içeriyor. 

Düzenlemeye göre, SUT’ta “geri ödeme koşulu” olarak tanımlanan kriterler nedeniyle kısıtlanmış ya da tanımlanmamış ilaçlara erişim sağlayamayan hastalara, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilecek onayla ödeme yapılabilecek.

Özellikle kimi kanser ilaçları için zorunlu olan “hastanın daha önce sigara içmemiş olması” şartına karşın, TİTCK’ya bağlı bilimsel komisyonun “hastanın tedavisinin olumlu gittiği yönünde kanaat getirmesi” yeterli olacak. Bu durumda ilaca onay verilecek ve ilaç geri ödeme kapsamına alınacak.

SUT’ta tanımlı olmamasına rağmen TİTCK’nın ruhsatına onay verdiği yeni endikasyonlarda da geri ödeme yapılabilecek. Bu kapsamda, örneğin “everolimus” etkin maddeli bir ilaç, SUT’ta tanımlı olmamasına karşın, meme kanseri endikasyonunda ruhsat onayı aldığı için geri ödeme kapsamına girecek. 

İlaçların ruhsatlı endikasyonuna yeni endikasyon eklenmesi halinde de hastanın SGK’daki geri ödeme sürecini beklememesi için TİTCK’nın hastaya vereceği onay yeterli olacak.

Hastalarımızın yenilikçi ürünlere ulaşması sağlanacak

TİTCK Başkanı Osman Arıkan Nacar, yaptığı değerlendirmede, düzenleme ile hastaların ilaca erişimindeki sıkıntıları aşma yönünde önemli bir aşama kaydedildiğini söyledi.

“Gerek endikasyon dışı izinler gerekse TİTCK onayıyla yurtdışından getirilen ilaçlar düşünüldüğünde tıpkı ABD ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi hastalarımızın yenilikçi ürünlere ulaşması sağlanacak.” diyen Nacar, TİTCK tarafından tüm başvuruların hasta bazında, uzman akademisyenlerin güncel veriler eşliğinde değerlendirmeler yaptığını, bilimsel komisyonlar aracılığıyla karara bağlandığını belirtti.

AA
Kamupersoneli.net  | Ankara