Kamu Personelleri

Aile Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Giriş Yerleri Açıklandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı giriş yerleri açıklandı.

19 Mart Cumartesi günü yapılacak olan sınav saat 14:00’te başlayacak.

Yazılı  sınav  sonuçlarının  açıklanması  ve  itirazların  değerlendirilip  sonuçlanması  itibariyle kesinleşen sonuçlara göre başarılı sayılan personelin il ve derece olarak ilan edilen ve hizmet sürelerine göre atanabileceği boş kadro dereceleri  için tercihleri alınacaktır.

– Yerleştirme işlemleri başarı sıralaması ve tercihlere göre yapılacaktır.

– Kuruluş müdürü ve şube müdürü kadrolarına başvuruda bulunan ve yazılı sınav sonucunda başarılı olan personel için daha sonra ilan edilecek tarih aralığında sözlü sınav yapılacaktır.

– Kuruluş müdürü ve şube müdürü için ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katına kadar personel yazılı sınav puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sıralamada son sıradaki personelin puanlarının aynı olması durumunda aynı puanı bulunan personelde sınava alınacaktır.

– Sözlü sınav sonucunda en az 70 puan alan personel başarılı sayılacaktır.

– Sözlü  sınav  sonucunda  başarılı  olan  personelin  yazılı  ve  sözlü  sınav  puanlarının  aritmetik ortalamasına göre başarı puanı ve sıralamasına dair duyuru Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacaktır.

– Puan sıralaması ve tercihlere göre yerleştirme sonuçları Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek ve atamaları yapılacaktır.

Yazılı Sınav Uygulama Şekli
1)  Yazılı  sınavda  ilan  edilen  ders  konu  başlıklarından  görevde  yükselme  sınavında  yer  alan unvanlar için sınava girecek personele 80 adet, unvan değişikliği sınavında yer alan unvanlar için sınava girecek personele 50 adet soru sorulacaktır.
2)  Sorular eşit puan ağırlıklı çoktan seçmeli (4 seçenekli) şeklinde olup, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
3)  Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden hesaplanacaktır.
4)  Şube Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadroları için yapılan yazılı sınav sonucunda en az 60 puan alan personel başarılı sayılacaktır.
5)  Şube Müdürü ve Kuruluş Müdürü unvanı hariç ilan edilen diğer kadrolar için yapılan yazılı sınav sonucunda en az 70 puan alan personel başarılı sayılacaktır.

Yazılı Sınav Giriş Belgesi
1)  Sınav ücretini belirtilen usule göre yatıran personel sınav giriş belgesini Bakanlığımız adına sınav  işlemlerini  gerçekleştiren  Milli  Eğitim  Bakanlığının internet  sitesinden  çıktı  olarak alacaktır.
2)  Personele sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.
3)  Sınav giriş belgesinde personelin kimlik bilgileri ile sınava gireceği il, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır.
4)  Sınav giriş belgeleri personelin birim amirlerince imzalanacaktır.
5)  Personel,  sınav  giriş  belgesinde  yer  alan  sınav  ilinde,  binada,  salonda  ve  sırada  sınava girecektir.