Sağlık Personeli

Uluslararası Sağlık Personeli İstihdamı e-Bülteni Yayımlandı

Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde ” Uluslararası Sağlık Personeli İstihdamı E-Bülteni ” başlığı ile bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan e-bültende bazı bilgi paylaşımları yapılmıştır. Detaylar ise şöyledir;

Dünya genelinde pek çok ülke sağlık insan gücünün eksikliği ve dengesiz dağılımı gibi problemlerle karşı karşıya olup bu problemler, sağlık çalışanlarının uluslararası göçü ile birlikte daha da kritik bir hal almaktadır. Sağlık çalışanlarının uluslararası göçü, kimi ülkeler için bu problemleri derinleştirirken, kimi ülkeler için ise bu problemlerin üstesinden gelebilmenin bir aracı olarak görülmektedir. DSÖ 2006 Raporu’nda da (World Health Report 2006) belirtildiği gibi; planlanmayan veya yönetilmeyen göç, sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına zarar verebilir, sistemi aşındırabilir, planlamayı ve hakkaniyeti olumsuz yönde etkileyebilir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ULUSLARARASI GÖÇÜ/İSTİHDAMI

GİRİŞ

Temel amacı toplumun sağlığını korumak/geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek olan sağlık sisteminin, yeterli sayı ve nitelikte sağlık insan gücü kapasitesine sahip olması önemlidir. Ancak, dünya genelinde pek çok ülke sağlık insan gücünün eksikliği ve dengesiz dağılımı gibi problemlerle karşı karşıya olup bu problemler; sağlık çalışanlarının uluslararası göçü ile birlikte daha da kritik bir hal almaktadır. Sağlık çalışanlarının uluslararası göçü, kimi ülkeler için bu problemleri derinleştirirken, kimi ülkeler için ise bu problemlerin üstesinden gelebilmenin bir aracı olarak görülmektedir. Oysaki Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de belirttiği gibi, planlanmayan veya yönetilmeyen göç; sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına zarar verebilir, sistemi aşındırabilir, planlamayı ve hakkaniyeti olumsuz yönde etkileyebilir.