Ekonomi

Merkez Bankasından Banka Ekonomistlerine Yönelik Sunum Hazırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olmasının likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirdiği bildirildi.


TCMB’nin Banka Ekonomistleri Bilgilendirme Toplantısında yapılan sunum, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

“İktisadi Faaliyet”, “Dış Denge”, “Enflasyon” ve “Parasal ve Finansal Koşullar” başlıkları altında bilgi verilen sunumda, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ile tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin, cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği belirtildi.

İç talep büyümeye pozitif katkı verirken, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin sürdüğü aktarılan sunumda, şunlar kaydedildi:

“Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar artış yaşanmıştır. Kurul, sıkı para politikası duruşunun, temkinli makroihtiyati politika çerçevesinin ve ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılmasının ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir.”

Orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek seviyede

Sunumda, Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini koruduğuna işaret edilerek, sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürerken, dış sipariş göstergelerinde yakın dönemde bir miktar bozulma gözlendiği dile getirildi.

Güven endekslerinin oynak bir seyir izlediği vurgulanan sunumda, istihdamdaki istikrarlı artışın ise devam ettiği bildirildi.

Sunumda, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin sürmesinin beklendiği belirtilerek, gelecek dönemde cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam edeceği öngörüsüne yer verildi. 

Son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak belirgin bir düşüş gözlendiğinin altı çizilen sunumda, “Bununla birlikte, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşme sınırlı olmuştur. İthalat girdi fiyatlarındaki düşük seviyeler, son aylarda enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıları hafifletmiştir. Orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek seviyededir.” değerlendirmeleri yapıldı.

Sunumda, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında son haftalarda zayıflama gözlendiği aktarılarak, şunlar ifade edildi:

“Risk primi göstergeleri bir miktar artmıştır. Getiri eğrisinin yataya yakın konumunu korumaktadır. Sıkı finansal koşullara bağlı olarak tüketici kredisi faiz oranları yüksek seviyelerde seyretmektedir. Parasal ve finansal koşullardaki sıkılaşma sonucu yıllık kredi büyüme hızlarındaki azalış sürmektedir. Ticari kredilerin tüketici kredilerine göre daha hızlı büyümesi fiyat istikrarına, finansal istikrara ve dengelenme sürecine katkı yapmaktadır.”

AA
Kamupersoneli.net  | Ankara