Adalet Personeli

İdari Hakim Adaylarının Atama Yerlerine İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı

26 Mayıs 2016 Perşembe günü Resmi Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 12 Mayıs Perşembe günü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) Konferans Salonunda düzenlenen 10. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları kura töreninde isimleri okunan adayların atamalarına yönelik resmi yazı yayımlandı.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

İdari Yargı Hâkim adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(KSYK) tarafından 12.05.2016 Perşembe tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13. Maddesi gereğince atamalarına ilişkin kararname yayımlandı.