Akademik Personel Alım İlanları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 27 Mays 2016 tarrihinde Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda 10 akademik personel alımı yapılacağı belirtildi.

Alınacak Personeller ve Başvuru

Yayımlanan ilanda Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent akademik personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca ilana başvurular 27 Mayıs 2016 tarihi itibari ile başladı ve başvurular 13 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir.

İlanın Detayları; 

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
 

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.