Personel Alımı

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kendi bünyesinde personel alımı yapmak için Devlet Personel Başkanlığında bir ilan yayınladı. Devlet Personel Başkanlığında yayınlanan ilan ile Dışişleri Bakanlığı kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığına verdiği ilana başvuru yapacak adaylardan birçok şartları karşılamasını bekliyor. Dışişleri Bakanlığının Devlet Personel Başkanlığında yayınlanan ilanında 1 adet sözleşmeli olarak sekreter alımı yapılacaktır. 

Dışişleri Bakanlığının verdiği ilanda adaylardan karşılamalarını istediği genel şartlar şöyle;

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi (28 Nisan 2016) itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancım okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek, ikinci yabancı dil olarak Urduca tercih edilecektir.

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.