Gündem

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Hakkında Duyuru

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığından İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun Görev Alanının genişletilmesi hakkında bir duyuru yayınlandı.  
 
Duyuruda Bakanlar Kurulu tarafından “6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Kararın yürürlüğe konulması, 25 Ocak 2016 tarihinde kararlaştırılmıştır denildi. 
 
İlgili Bakanlar Kurulu kararı 9 Mart 2016 Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  
 
6384 sayılı Kanunun 2’nci maddesi bağlı olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında korunan haklara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ( AİHM ) yerleşik içtihatları doğrultusunda Ülkemiz aleyhine verilen ihlal kararları dikkate alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca teklif edilecek diğer ihlal alanları bakımından da Bakanlar Kurulu kararı ile Komisyonun görev alanının genişletilebileceği komisyon üyelerine belirtilmiştir. 
 
Bu bağlamda , Bakanlar Kurulu kararı ile halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde derdest bulunan bir takım mülkiyet uyuşmazlıkları ile ceza infaz kurumlarında uygulanan bazı disiplin yaptırımları ve bu kurumlara alınmayan mektup ve benzeri iletiler nedeni ile özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine bağlı olarak bazı uyuşmazlıklar hakkında İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna yetki verilmiştir. 
 
Bahsedilen başvuruların Komisyonun yetkisine girebilmesi açısından, 23 Mart 2013 tarihinden önce AİHM yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulmuş olması gerekmektedir.