Personel Alımı

KKK Öğretim Görevlisi Subay Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Devlet Personel Başkanlığında bir ilanını yayınladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığının yayınladığı ilanında muvazzaf öğretim görevlisi subay alımı yapılacaktır.   
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı muvazzaf olarak yani üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş adayların mevcut bulunan yönetmelik kanun ve yönerge esasları dikkate alınarak alımı yapılan personeldir.  
 
Bu bağlamda adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muvazzaf sınavına tabi tutulacaklardır. Bu sınav Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek ve sınav sonuçlarını adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığının resmi internet sitesi üzerinden öğrenebileceklerdir. Sınavda başarılı olan adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çağırılacak ve mülakata tabi tutulacaklardır.  
 
Muvazzaf Sınavına Kimler Başvuru Yapabilir ? 
 
Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar, Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.), Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler ve Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar muvazzaf sınav başvurusu yapabilirler.  
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel alımında ilanına başvuru yapan adaylarından birçok şartı karşılamalarını ve bazı başvuru niteliklerini yerine getirmelerini istiyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı geçmişten günümüze kadar süre gelen personel alımlarında her personel alımını profesyonel kişiler ile gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel alımında adayları önce bir sınava tabi tutuyor ve adaylardan bazı şartları karşılamalarını istiyor.