Personel Alımı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 41 Ar-Ge Personeli İstihdamı İçin Son Günler

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Personel alımı için başvuru işlemleri 17 Mayıs 2016 tarihinden itibaren başladı. Söz konusu personel alımı için son başvuru tarihi 1 Haziran 2016.

Kurum, Ankara’da görev yapacak 41 personeli için farklı nitelikler belirtirken genel olarak adaylarda şu özellikleri görmek istiyor;

*Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

*Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

*Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak  

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.  

*Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin 14 işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 

*Referans kodu UZAY.2016-1-AR-025 ve UZAY.2016-1-AR-026 için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

*Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak 

*Ar-Ge Personeli alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak; Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle göre sıralaması yapılırken 2015-2016 güz dönemi sonu transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

*Ar-Ge Teknisyeni alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak; Ağırlıklı Önlisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,80 olmak. 

*Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak 

*İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi başvuru için son günlerin içinde bulunmaktayız. Son gün 1 Haziran 2016’dır. Başvuracak adayların ellerini çabuk tutup, son güne kalmamalarında fayda olduğunu belirtmek isteriz.