Personel Alımı

TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu Yayımladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kendi bünyesine katmak üzere, sözlü giriş sınavı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanacak TİKA Uzman Yardımcısı alacaktır. Başvurular 23 Mayıs 2016’da başlamıştır. Bir hafta sonra 3 Haziran 2016’da bitecektir.   

Adaylarda Sınava Katılabilmek İçin Aranan Şartlar
*14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, 
*En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
*01/01/2016 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 
*Son başvuru tarihi itibariyle 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS): a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak, b) İkinci grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 75 puan almış olmak.
*Üçüncü grupta yer alanlar için KPSS P-21 puan türünden en az 75 puan almış olmak. d) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P-70 puan türünden en az 75 puan almış olmak. 
*2014 yılı için Sonbahar, 2015 yılı için İlkbahar ve Sonbahar, 2016 yılı için İlkbahar dönemlerinde İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az B düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

İstenilen Belgeler
*Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu
*Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, 
*KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı, 
*YDS sınav sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için son başvuru tarihi 3 Haziran 2016 olup, sınava katılacak adayların başvuruyu son güne bırakmamasını öneririz.

Kamu kurum kuruluş sınavları, personel alımları ve daha birçok konudaki olaylardan haberdar olmak için her zaman ki gibi kamupersoneli.net sitesini takip edebilirsiniz. 

Kamupersoneli.net | Ankara