Sağlık Personeli

Sağlık Bakanlığı Atama Kurası

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ilk ve yeniden atama kurusı yapılacak. İlk ve yeniden atama kurası yapılması için şu koşullar gerekmektedir :

Eczacı olan kişiler , Uzman Diş Tabibi Ve Diş Tabibi İle Emekli Olan Tabip ve Uzman Tabipler de dahil olmak üzere ” Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu içeriisnde yer alan EK-1 maddesine göre 10 Temmuz 2015 Cuma tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete içerisinde yayımlanmış olarak yürürlüğe giren ” Kamu Kurum ve Kuruluşları için Açıktan Kura ile Ataması Yapılacak Olan Bazı Sağlık Personellerinin Atamaları ile ilgili Usul ve Esasları ile ilgili Yönetmelik ” hükümlerine göre yapılacak olan kura içerisinde ilan edilmiş olan yerler için ilk defa ya da yeniden yapılacak olan atama işlemi ile yerleştirme işlemleri , ekte yer ala takvim dikkate alınarak noter tarafınca bilgisayar ortamı üzerinden kura ile seçim yapılacaktır.

Yapılacak olan bu kura için
– Eczacı unvanlı adaylar 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme işlemi ile iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacaktır.
– Diğer unvan ve branşlar için sadece 2. Yerleştirme işlemi uygulaması yapılacaktır.

Genel Hususlar ;

– Yapılacak olan kura başvuruları işlemler Personel Bilgi Sistemi üzerinden bildirilecektir.

– Yapılacak olan  kura yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden yayımı yapılacaktır.