Kültür-sanat

Çağ Kapatıp Çağ Açan Komutan Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

II. Mehmet diğer adıyla Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 doğdu tarihinde doğmuştur. Fatih Sultan Mehmet yedinci Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan II. Murat, annesi ise Hüma Hatun’dur.


İstanbul’u fethetmesinden sonra Fethin Babası anlamına gelen Ebû ʾl-Feth, daha sonraki yıllarda ise Fatih olarak anılmaya başlamıştır. Öte yandan Avrupa’da Büyük Türk anlamına gelen Grand Turco olarakta anılmaktadır. Bunların dışında İstanbul’un Fethi ile birlikte Orta Çağı sonlandırıp Yeni Çağı başlatması sebebiyle çağ kapatıp çağ açan Hükümdar, 1000 senelik Bizans İmparatorluğunu yıkması sebebi ile Roma İmparatoru anlamına gelen Kayser-i Rum olarak da tanınmaktadır.

Genç yaşından itibaren yoğun bir şekilde İslami ve ilmi eğitim gören Fatih Sultan Mehmet, kendisinden önceki Osmanlı padişahları gibi askeri bilgi ve tekniğe fazlasıyla sahipti. Rum kökenli bir tarihçi olan Kritvulos, Fatih Sultan Mehmet’in Osmanlı Türkçesi haricinde Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini belirtmektedir. Ayrıca Bizans İmparatorluğu döneminde bir tarihçi olan Gregorios Phrantezes, Fatih’in Makedonya kralı Büyük İskender, Roma İmparatoru Augustus, Bizans İmparatoru Büyük Konstantin ve Theodosios gibi hükümdarlara hayranlık beslediğini anlatılmaktadır.

1481 senesinde, yeni bir sefere hazırlandığı sıralarda hastalanmış ve 3 Mayıs 1481’de Gebze civarındaki ordugâhında vefat etmiştir. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylentiler arasındadır. Ölümünden sonra tahta oğlu II. Bayezid geçmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, bugün Fatih Camii’ndeki türbesinde yatmaktadır.

Kamupersoneli.net  | Ankara

Bir Yorum